LA NOSTRA VISIÓ

Els camins públics constitueixen un patrimoni comú que s'ha de posar en valor. Per aconseguir-ho, és imprescindible que els ajuntaments actualitzin els inventaris municipals de camins públics. Amb l'esperit de col·laborar en aquesta tasca, l’estiu de 2018 s'ha creat la Plataforma per la Catalogació dels Camins Públics d'Eivissa, una associació cívica sense ànim de lucre.

 

PER QUÈ UNA PLATAFORMA CIUTADANA?

Existeixen diferents problemàtiques al voltant de la xarxa viària rural, que s’han d’abordar de forma participativa:
 • La pèrdua de patrimoni públic per l'abandonament o el tancament dels camins.
 • Una demanda creixent per a usos recreatius i turístics dels camins, fet que provoca conflictes amb els propietaris rurals.
 • La manca de polítiques públiques que s’ocupin de la xarxa viària de forma integral i transversal.

ELS OBJECTIUS

Aquests són els principals objectius de la Plataforma per la Catalogació dels Camins Públics:

 • Protegir el lliure trànsit pels camins públics, d’acord amb el costum tradicionaleivissenc
 • Promoure la catalogació dels camins públics d’Eivissa.
 • Divulgar el patrimoni viari comú i conscienciar sobre el seu bon ús i manteniment.
 • Conciliar els diferents usos dels camins (residencials, agrícoles, senderistes, ciclistes, etc.).

 

LA NOSTRA FEINA

 • Fomentar polítiques de camins consensuades, a través del treball conjunt amb les administracions i les entitats locals.
 • Coordinar grups de treball que tractin d’aspectes concrets de la protecció dels camins públics.
 • Organitzar campanyes de voluntariat per al manteniment dels camins públics.
 • Denunciar la usurpació o el tancament de vies públiques.

L'EQUIP

Som un grup de residents a Eivissa que treballem de forma voluntària per protegir el lliure trànsit pels camins públics de l’illa. Provenim de col•lectius veïnals i de grups de pagesos, senderistes, ciclistes i naturalistes.

La Junta Directiva de l’associació està formada per Antònia Mª Cirer (Presidenta), Maria Ribas (Vicepresidenta), Toni Bonet (Secretari), Pedro Guasch (Tresorer) i Ulrike Humphreys i José Manuel Soriano (Vocals).